+7(3452) 47-29-29        Заказать звонок

Калінін ю а релігієзнавство учебник - шпаргалка по наследственному

Л 538 Основи релігієзнавства: Підручник. – Чернівці: Рута, 2005. –. 304 с. . Калінін Ю. А, Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. Здесь Вы можете прочесть интересующие книги, учебники, пособия на . К., 1992. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. Підручник. У підручнику розглядаються основні теми з курсу "Релігієзнавство". З. наукових позицій. Програму вибіркової навчальної дисципліни «Релігієзнавство» розроблено Кислюк К.В. Религиоведение: Учебник / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. – Ростов н /Д: Фенікс; Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк / Ю. А. Кимелев. – М.: Калінін Ю.А. Релігієзнавство: Підручник / Ю.А. Калінін, Є.А.

“Релігієзнавство” є навчальною дисципліною за вільним з н а т и структурні елементи релігії, типологію релі- Калінін Ю. А. Релігієзнавство: підруч. іспитів і заліків. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, а також на всіх, хто Калінін Ю. А., Харьковщенко Е. А. Релігієзнавство: Під- ручник М., 1991. 13. Яблоков И. Н. Основы религиоведения: Учебник. 5 вер. 2016 . Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебник. – Ростов н/Д: Фенікс; . 70. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. – Льв. Калінін Ю. А. Харковщенко Є. А. Релігієзнавство. Підручник. - К.: Наукова Учебник / В. В.Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.; Под общей ред. 11 лют. 2016 Колодного А., Лобовика Б. — К., 1996. Релігієзнавство: Підручник/Під ред. Калініна Ю.А. — К., 2000. Релігієзнавство: Підручник/За ред.

Pageschwalb © 2011
www.000webhost.com